website Verder naar inhoud

zoek producten

Veel gestelde vragen

Informatie

Mijn plant vertoont gebreken, wat kan ik zelf doen?

Een plant gaat hier na een kwaliteitscheck altijd gezond de deur uit. Er zijn een aantal mogelijke oorzaken. Door deze af te strepen kunt u zien of u iets verkeerd doet.

Watergeven: Kamerplanten water geven is uiteraard noodzakelijk en bepaalt voor een groot deel de gezondheid van de kamerplant. Het beste is om water op kamertemperatuur te geven. Nog beter is om regenwater te geven, dit bevat namelijk minder kalk. Naast de kwaliteit van het water, is de hoeveelheid water ook erg belangrijk. Te weinig water is zelden de doodsoorzaak bij kamerplanten, maar te veel water staat op nummer een!

Natuurlijk is elke plant anders en heeft de ene plant meer water nodig dan een ander. Het belangrijkste is om de grond altijd licht vochtig te houden. Voor de meeste grondplanten is dit elke week een beetje water. Met volgende link vindt u uitgebreide informatie over watergeven. 

Standplaats: De standplaats is minstens zo belangrijk voor een plant als het water geven. Wanneer een plant niet op de juiste plek staat, bestaat de kans op wolluis of het uitdrogen van de bladeren.

Ten eerste is het belangrijk dat de plant de juiste hoeveelheid daglicht krijgt. Bij elke plant staat apart aangegeven wat de lichtbehoefte is. Zet dus geen schaduwplant in de volle zon.

Hiernaast zijn luchtstromingen ook een doodsoorzaak. Wanneer een plant op de tocht staat of bij een airco, is de kans groot dat er wolluis ontstaat. Door wolluis zal de plant langzaam afsterven. 

Tot slot is de luchtvochtigheid een belangrijke factor. Wanneer de plant naast een verwarming staat komt er veel droge lucht vrij. Omdat planten gedijen bij een hoge luchtvochtigheid, is dit iets waarmee u rekening moet houden. Om deze reden is het aan te raden een plant niet direct naast een verwarming te zetten. Mocht dit niet lukken, dan kunt u de bladeren van de plant besproeien met water of een luchtbevochtiger naast de plant plaatsen.

Voeding: Wanneer u de plant te veel voeding geeft, kan dit een reden zijn waardoor de plant het niet meer goed doet. Alle informatie wat betreft het bemesten van een plant vindt u hier.

Mijn plant vertoont gebreken, wat kan Plantable doen?

Als u alle bovenstaande punten juist oppakt, hoort de plant het goed te doen. Mocht dit niet zo zijn, dan helpen wij u natuurlijk graag verder via onderstaande manieren.

Meekijken en verzorgingstips geven

Omdat planten levende producten zijn, proberen we retourneren zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit te voorkomen vragen wij u eerst altijd om een foto en informatie wat betreft het watergeven en de standplaats van de plant. Aan de hand van deze informatie geven wij u een advies, waarmee u de plant zelf kunt opknappen. Hierbij kan het voorkomen dat er verzorgingsspullen worden toegestuurd, om u te helpen bij de verzorging van de plant.

Retourneren

Ik wil mijn bestelling retourneren, hoe doe ik dit?

Niet levende materialen, zoals bloempotten, kun je zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen bedenktermijn retourneren naar ons. De bedenktermijn begint met lopen wanneer het product door u is ontvangen. Retourneren is op eigen kosten. Om de retour het snelste te verwerken, kunt u ons een e-mail sturen naar info@plantable.nl met uw retouraanvraag. Houd het verzendbewijs bij de hand totdat je bericht hebt ontvangen dat de retour is bezorgd bij ons. Zonder bewijs en zonder ontvangst kunnen wij een retour niet verwerken.

Kan ik mijn plant retourneren? 

Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, zoals sommige bloeiende planten, kunnen niet worden geretourneerd. U heeft daarnaast niet de mogelijkheid om bij aankoop van kamerplanten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De consument kan de geleverde kamerplanten en soortgelijke natuurproducten niet retourneren tenzij er duidelijk sprake is van een beschadiging. Als u van mening bent dat de plant niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, dan kunt u het contactformulier met in de bijlage een foto met daarop duidelijk zichtbaar de tekortkoming. Wij zullen dan contact met u opnemen over een passende oplossing.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. U kunt dit herroeping forumulier downloaden. 

Ik heb mijn bestelling geretourneerd, wanneer ontvang ik mijn betaling terug?

Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 9 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugbetaling

Terugbetaling

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. De retourkosten zijn voor eigen rekening wanneer u uw pakket terugstuurt. Mocht u een deel retourneren van de bestelling, dan wordt dit gedeelte aan u teruggestort. 

Bloeigarantie

Bloeigarantie

Voor alle planten geldt dat wij een bloeigarantie van 1 maand geven. Mochten er binnen deze maand duidelijke gebreken zijn, die niets te maken hebben met de verzorging kunnen wij het product ruilen. U kunt met het contactformulier contact op nemen met de klantenservice. Wilt u hierbij ook foto's toevoegen. 

Er wordt door Plantable onderscheid gemaakt in het assortiment wat betreft retouren:

Bloeiende kamerplanten

Groene kamerplanten

Hardwaren (potterie, etc)

 

Wij staan als verkoper in voor de kwaliteit voor onze producten. Producten moeten namelijk wel beantwoorden aan de redelijke verwachting die u hiervan als klant mag hebben. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, dan vernemen wij dat graag en gaan wij gezamenlijk op zoek naar een passende oplossing. Deze 'wettelijke garantie' geldt onverminderd eventuele extra aangeboden garanties zoals onze bloeigarantie

Voor hardwaren (niet-levende producten) geldt dat u het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerders, het goed fysiek in bezit krijgt.

Foutieve levering

Ik heb een verkeerd artikel ontvangen, hoe kom ik aan het juiste artikel?

Excuses, wij hebben een fout gemaakt tijdens het inpakken. Graag lossen wij dit met u op. Via ons contactformulier komt u gemakkelijk in contact met onze klantenservice. Stuur hierbij een foto toe van het verkeerde product met uw ordernummer. Waarna wij samen met u gaan kijken naar een passende oplossing.

Mijn plant, pot of plant-pot combinatie is stuk bij levering, hoe lossen wij dit op?

Wat vervelend om te horen! Er is waarschijnlijk iets niet helemaal goed gegaan bij de verzending. Vanzelfsprekend gaan wij dit voor u oplossen. Stuurt u een foto van de beschadigde producten op onder vermelding van uw ordernummer via het contactformulier of via info@plantable.nl Als uw pot of plant-pot combinatie gebroken is ontvangen wij ook graag van u:

  -  Een foto van de buitenkant van de doos

  -  Een foto van de binnenkant van de doos

  -  Foto van het verzendlabel

  -  Foto van de bovenkant van de doos

  -  Foto van het hele beschadigde product

Zonder deze informatie is het helaas niet mogelijk om uw gebroken pot of plant-pot combinatie in behandeling te nemen.

Annuleren

Ik wil mijn bestelling annuleren, hoe doe ik dit?

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. 

Indien Plantable reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij het aankoopbedrag aan u terugstorten. Hiervoor dient u zo snel mogelijk een bericht te sturen met uw ordernummer en reden van annulering. 

Klachten

Ik heb een andere klacht, waar kan ik terecht?

Mocht u klachten hebben over de dienstverlening dan kunt u ons ook altijd via het contactformulier, telefonisch of per briefpost bereiken door middel van de eerdergenoemde gegevens. Ook hier geldt dat wij binnen 48 uur een reactie zullen geven op uw klacht. Uiterlijk zullen wij binnen 14 dagen uw klacht behandelen. Mocht u niet tevreden zijn over ons handelen, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze kunt u bereiken via www.sgc.nl. Op deze staat duidelijk vermeldt hoe u contact kunt opnemen. Zij zullen u dan verder helpen met uw geschil met ons bedrijf. 

 

Mocht u niet tevreden zijn met de klachtafhandeling, of wilt u een onafhankelijke partij benaderen voor het geschil, dan kunt u dit voorleggen bij de volgende 2 instanties:

Op de website van thuiswinkel voor geschillen: www.sgc.nl. Of een brief sturen naar: Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform; http://ec.europa.eu/consumers/odr/